Dutch Cradle Care Start Up in Oz. - Kraamzorg naar Nederlands model in Australië?

from  SBS Dutch - SBS Dutch

Jun 11, 2019

Cradle Care, a concept that Dutch mothers in the Netherlands know very well and which might now also be catching on in Australia. "Getting to know your baby at your own pace", says Anna Harreveld.  - Anna Harreveld is dan wel geen officieel beëdigde kraamverzorgster, maar vond dat de zorg die je krijgt als je hier Down Under een kindje gebaard hebt wel uitgebreid kon worden met het klassieke Nederlandse model waarbij je lekker thuis op je gemak je kind leert kennen terwijl het huishoud...more

Pastime is not the owner of the podcast content presented on this page. Pastime is not affiliated with nor endorses this content. © 2017 Pastime