Local CFA branch run by Dutchie! - Nederlandse IT manager voert plaatselijke brandweerbrigade aan!

from  SBS Dutch - SBS Dutch

Jun 19, 2019

IT manager Marc Dankers thought it was a good idea to join the local fire brigade when he moved from the urbanized Netherlands to the Australian countryside. He is now the captain of his CFA branch and has seen some hairy bush fires in his time. - IT manager Marc Dankers vond het wel een goed plan om bij de vrijwillige brandweer te gaan toen hij vanuit het verstedelijkte Nederland naar het brandgevaarlijke Australische platteland verhuisde. Nu is hij kapitein van zijn CFA 'ploeg' en heeft hij al...more

Pastime is not the owner of the podcast content presented on this page. Pastime is not affiliated with nor endorses this content. © 2017 Pastime