The Dutch have a strange way of counting and telling the time. - Nederlanders hebben een rare manier van tellen en op de klok kijken.

from  SBS Dutch - SBS Dutch

Jul 3, 2019

Frans Hertoghs does numbers this week and looks at the strange way Dutchies count and tell the time. Ten minutes past half before eleven is 10.40 for instance. Go figure... - Frans Hertoghs heeft het over nummers vandaag en kijkt naar de rare manier waarop er in het Nederland geteld en naar de klok gekeken wordt.

Pastime is not the owner of the podcast content presented on this page. Pastime is not affiliated with nor endorses this content. © 2017 Pastime