Tom van Laer: pilgrims find spirituality but do not necessarily have a good trip - Tom van Laer: pelgrims vinden de spiritualiteit maar hebben niet een vanzelfsprekende goeie reis.

from  SBS Dutch - SBS Dutch

Aug 7, 2019

Tom van Laer is Associate Professor of Narratology at the University of Sydney Business School and has researched the experiences of pilgrims and their trip satisfaction.  - Tom van Laer is Associate Professor in Narratologie (verhaal theorie) aan de University of Sydney Business School en zegt dat pelgrims wel aan hun spiritualiteit toekomen als ze op reis zijn maar niet noodzakelijkerwijze een fijne trip hebben. Verder vertelt hij hoe hij als uitwisselingstudent in Sydney is blijven plakk...more

Pastime is not the owner of the podcast content presented on this page. Pastime is not affiliated with nor endorses this content. © 2017 Pastime